Referencer​

Blandt de opgaver, jeg tidligere har løst, kan nævnes:

 • Gennemførelse af intern forretningsorienteret audit i henhold til ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 og 21 CFR 820
 • Gennemførelse af leverandøraudit i henhold til ISO 9001, ISO13485 og ISO17025
 • Udarbejdelse af VMP og validering af procesudstyr
 • Opfølgning på afvigelser, CR-sager/CAPA og Design History File
 • Procesledelse af risikovurdering
 • Undervisning i kvalitetssikringssystem og metoder for projektering og projekteksekvering

 • Procesledelse af målafklaringsseminar og ledelsesmøder

 • Gennemførelse af rekrutteringsforløb og medarbejerundersøgelse
 • Implementering og løbende anvendelse af program for medarbejderudviklingssamtaler
 • Etablering og coaching af afdelingsteams
 • Udvikling af projektmodel: rammer, vejledninger og værktøjer
 • Fastlæggelse af forretningsprocesser/arbejdsmetodikker på tværs af linie- og matrix-
 • organisation
 • Strukturering af web indhold og afklaring af bruger intrawebbehov
 • Fastlæggelse af ikke financielle indikatorer og implementering af dem i årsrapport​

Viatopia  /  Gl. Hastrupvej 13  /  4600 Køge  /  Telefon: 20 42 74 13  /  CVR. nr.: 30300750​